Menu
  • 4TET verze V.
  • 2.11.
  • V prodeji!
  • DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 2018
  • 10.10.
  • V prodeji!
  • Moja Reja! Poklady Srbské Lužice
  • 17.10.
  • V prodeji!
Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné Představení pro II.stupeň ZŠ a SŠ
8.2. a 9.2. - oba termíny platí
DIVADLO KLAUNIKY BRNO uvádí:
NEJHRANĚJŠÍ AUTORSKOU KOMEDII SOUČASNOSTI
DON QUIJOTE DE LA ANCHA


objednávky a bližší info školám Mgr. Monika Homolová
tel. 608824110


Představení, které prodlužuje život

Didaktická klaunikyáda na motivy románu Miguela Cervantese Saavedry uchopená dle vzoru velkého českého emigranta Jana Ámose Komenského

v hlavní roli přední světový chůdoherec Lenoir Montaine

Účinkují: Zuzana-Anna Rút, Libuše Sladká Kvašná, Monika Mušková-Rajská, Zdeněk Korčian, Zdeněk Zdenek Mazáč a další
Režijní vedení: Boleslav Polívka
Hudba: Části „Bolera“ od Maurice Ravela a symfonie „Don Quijote“ Richarda Strausse

Svéráznému zpracování osudů Dona Quijota a věrného služebníka Sancho Panzy nechybí humor, nadsázka, fantazie ani mystifikace. Po formální stránce zvolil režijní poradce představení, autor, mim, básník těla i duše Boleslav Polívka cestu didaktické klaunikyády.
S vědomím toho, že společnost je poznamenaná dekadencí a nedostatkem ideálů a opravdových vzorů, předstupují před diváky 2,38 m vysoký profesor španělského jazyka a literatury a 120ti kilogramová Ancha pracující jako vychovatelka na kominickém internátě ve Šlapanicích, v kostýmech Dona Quijota a Sancho Panzy. Se skupinou španělštinářů se ujímají nelehkého úkolu: - co nejlépe ztvárnit příběh důmyslného rytíře Dona Quijota.

Osou představení je vzájemné prolínání několika významových rovin. Řazením scén, počínaje bojem s větrnými mlýny až do Quijotova zmoudření je vytvářen příběh Dona Quijota, kterým neustále prostupují osudy profesora a vychovatelky, odrážející jejich slabosti i velikost, pošetilost i odcizení.

Střetáváním těchto dvou rovin vzniká řada humorných situací, jež jsou odrazovým můstkem pro vytváření nového vztahu mezi profesorem (hrajícím Dona Quijota), vychovatelkou Anchou (představující Sanchu) a dalšími postavami děje (princezna Dulcinea, pasováček, atd.). Jakoby celá inscenace vznikala momentálně před zraky a za aktivní spolupráce diváků.

Názornost, atraktivnost, spontánnost, lidový humor a především přirozená hravost. Forma, která je v představení Don Quijote de la Ancha Divadla Klauniky užita, je vlastně hra na hru v tom nejdivadelnějším slova smyslu. Výsledkem toho je pocit radosti z odkrývání a sdílení vzájemného vztahu mezi hercem a divákem, radost ze společné účasti na tvorbě okamžiku, která je umocněna prožitkem hybatelské síly ušlechtilého donkichotství.
Dr. Jan Skutil

Důležitá ocenění:

cena na celostátním festivalu humoru a satiry

cena na evropském festivalu uměleckých agentur

ocenění na celostátních přehlídkách

cena Zlatý Hašek pro hlavního představitele

držitelé šerpovního řádu inchenioso idalgo

cena „Král inšpirácie“9.3.

Stvoření tance
Taneční centrum Praha

Čas: pouze od 11:00 hod

Cena 50,- Kč
Délka: 75 minut bez přestávky

Nový program má motivovat mladého diváka a podpořit vznik náročného kulturního publika. Kromě toho je tanec prezentován jako optimální kombinace tělesné a duševní aktivity, která posiluje estetické vnímání, dobrý vkus a kolektivní cítění, resp. směřuje ke správné životosprávě a zdravému životnímu stylu. To je v dnešní době pro školní mládež mimořádně významné, protože vidí své neobvykle aktivní vrstevníky „při práci“, může ihned vychutnat jejich výsledky… a inspirovat se.

Program:

Klasický tanec - variace z nejslavnějších baletů – Don Quijote, Giselle, Bajadéra, Coppelia

Moderní tanec - choreografie z oblasti současného tance – světový a český repertoár

Jazzový tanec

Taneční sporty, alternativní techniky17.4.
Michail Bugakov
Mistr a Markéta
Docela Velké divadlo

Čas: pouze od 10:00

Cena 50,- Kč

Nad divadelní hrou podle slavného románu Michaila Bulgakova uvažovali autoři – režisér Jurij Galin se scénografem Alexandrem Soloduchem a hudebním skladatelem Alexandrem Čevskim od roku 1980, v tehdejší době bylo ovšem v Sovětském Svazu nemožné tento nápad realizovat. Svého snu se ale nevzdali a po letech se jim to na scéně Docela velkého divadla podařilo. Do představení vložili to, co zažili na svou kůži přímo v Rusku i to, co zažívají dnes v nových domovech a životech.

Herci přidali to, čím román zasáhl je. A všichni společně jsou udiveni, jak se tupost hlupáků a arogance moci za léta, která uběhla od autorovy smrti, vůbec nezměnila. A jak je pořád stejně nebezpečná jako před mnoha lety, kdy Bulgakov svůj román dopsal.
16.5.
Tajemství Boženy Němcové
Starý návrat

Čas: od 9:00 a od 11:00

Cena 60,- Kč

Naše slavná spisovatelka byla v českých dějinách nesmírně idealizovanou a příkladnou postavou. Byla dávána za vzor všech lidských ctností a považována za trpitelku týranou surovým manželem. Ale co když všechno bylo ještě jinak? Co když spousta dílků přepestré skládanky života byla prostě vynechána nebo neostře zamlžena?

Představení Tajemství Boženy Němcové je o nahé pravdě. Ukazuje tuto spisovatelku jako ženu více tváří a plnou paradoxů. Její častá zamilovanost byla podle všech faktů také určitou dobovou módou. Národní obrozenci totiž spojovali svoji touhu po volnosti také s jistým sexuálním osvobozením. Milenci Boženy Němcové byli: básník Václav Bolemír Nebeský, který byl u Němců na podnájmu, profesor přírodopisu Jan Helcelet, do kterého se Božena zamilovala, nicméně on vztah bral jen jako sexuální povyražení, lékař a publicista Vilém Dušan Lambl, její osobní lékař, nebo student Hanuš Jurenka, který jí po ukončení studií opustil a další. Není známo, kolik milenců měla Němcová ve skutečnosti. Ona se ovšem svým milostným životem příliš netajila, za což si vysloužila od tehdejší společnosti odsouzení a pověst slavné, nicméně chudé „rozhoďnožky“.

Toto představení ale není žádným bulvárem! Je dramatickým vyprávěním o životě plném zvratů. Vyjadřuje obdiv ke statečné ženě těžce zkoušené svody osudu. Rehabilituje jejího manžela Josefa Němce, který nebyl žádným tyranem, ale spíše spolubojovníkem a také spolutrpitelem své životní družky. A hlavně symbolickou formou varuje, že za spoustu fatálních životních okolností si mohou lidé sami díky svým špatným rozhodnutím. Dvě postavy milenců - básníků jsou zde také hudebníky a zahrají ukázky dobové romantické hudby a písní z doby B. Němcové. Kromě tragiky obsahuje tato hra také spoustu humoru a absurdity, která může leccos napovědět i lidem dneška...

Účinkují:
Božena Němcová – Lenka Novotná
Josef Němec (manžel) - Bohumír Starý
Václav Bolemír Nebeský (básník) - Václav Návrat (housle)
Vilém Dušan Lambl (lékař a spisovatel) - Přemysl Vacek (kytara)

Úvod Program Pro školy O divadle Kontakty Projekty Pronájmy Předplatné

Generální partner městského divadla

Hlavní partneři městského divadla